Vision: Brooklyn Byggelegeplads

Forestil dig 8-12 årige børn save, hamre, lave bål og nusse kaniner i en offentlig park midt i Brooklyn,
New York. Lyder det lidt usandsynligt? Ikke desto mindre ser det ud til at blive virkelighed om kort tid.
Tekst og foto: Helle Nebelong

Filminstruktør Amanda Rose Wilder’s kamera dokumenterer Alexander
Khost’s besøg i Børnenes årtusindskifte have i Valbyparken

Geden hedder Maxi, fortæller Byggelegepladsen Regnbuens leder
Klaus Nedergaard: ”– og hans kone hedder Puch. Derfor kom deres kid
naturligvis til at hedde Velo Solex, men det skal man vist have været ung i
70´erne for at kunne se det sjove i.”

Denne historie starter for mit vedkommende med en mail i begyndelsen
af november:
”I am in the process of starting an adventure playground in
Brooklyn, New York and am researching adventure playgrounds
throughout the world. I will be in Copenhagen starting next week
and would love to meet up if possible!”

Det budskab tænder mig! Jeg rydder en dag i kalenderen og inviterer
på tur til byggelegepladser i København, Rødovre og Hvidovre.
Nu skal New York’eren Alexander Khost, som vil starte en byggelegeplads
i Brooklyn, opleve med alle sanser, hvor fantastiske de
danske byggelegepladser er!
Friskolegrundlægger uden research
Faktisk var Alex, som han kalder sig, i København i forbindelse
med dette års CPH:DOX og visning af dokumentaren Approaching
the Elephant, hvor han har ’hovedrollen’ som grundlægger af en
friskole i NY.
LEGEPLADSENs redaktion rykker derfor redaktionsmødet til Cinemateket
og ser den tankevækkende s/h dokumentar om det første
år af friskolens liv, filmet af instruktøren Amanda Rose Wilder, der
går helt tæt på børn, lærere og grundlæggeren. Så tæt, fristes man
til at sige, at hun og Alex efterfølgende har dannet par. I debatten,
der følger efter filmforevisningen, erkender han at have startet skolen
uden nogen særlig forudgående research, og at han også forlod
skolen igen efter det første år af forskellige, personlige årsager.
For rullende kamera
Klog af skade har Alex indset, at der skal solid viden til, før man
starter store projekter op, så nu skal der researches byggeleg!
Amanda med det handy filmkamera er med. Vi besøger Naturlegepladsen
og Børnenes årtusindskifte have i Valbyparken, Byggelegepladsen
Regnbuen i Hvidovre, Byggeren i Rødovre og endelig
Skrammellegepladsen Emdrup. Sidstnævnte er den eneste danske
byggelegeplads, Alex har hørt om på forhånd. Turen er en kæmpe
oplevelse og dybt interessant for dem begge. Amanda indfanger
stort set hvert minut af den godt fem timer lange tur med sin kameralinse.

En amerikaner i København
Turen er for mig en anledning til at grave lidt dybere ned i visionen
om den byggelegeplads i Brooklyn, som Alex nu vil starte for 8-12
årige børn.
Han fortæller åbenhjertigt om sin baggrund som friskolelærer og
leder af sommerlejre for børn, og fortæller, at det altid har været
magtpåliggende for ham at kæmpe for børns rettigheder og
frihed: ”Hvis der er en gruppe, som er særligt undertrykt – worldwide
– så er det børn. Man lytter ikke til børn, de bliver ikke respekteret,
og de har ikke nok rettigheder”, siger han.

Et spørgsmål om klasse
Én af de udfordringer, Alex oplevede i forbindelse med friskolen,
var, at det nærmest er umuligt i USA at drive en offentlig skole med
den pædagogiske friskoletanke: ”Man ender med at servicere den
øverste middelklasse, fordi folk er nødt til at betale for at deres
børn kan gå på skolen. Så det bliver et spørgsmål om klasse og
et racespørgsmål. Det kæmpede jeg virkelig med, og det gør jeg
også i dag.”
Alex’s sommerlejre for børn har han drevet ud fra samme filosofi
som i friskolen, hvor børnene selv bestemmer, hvilke aktiviteter,
de vil lave: ”De byggede huler på livet løs, og når forældrene så
kom for at hente deres unger, så syntes de, at det var fedt at se
børnenes aktivitet. Sagen var jo, at det var sommer, og at børnene
så ikke var tvunget til at sidde i skolen for at lære, men bare kunne
lege og have det sjovt.”
Alex følte selv en kæmpe glæde ved at gøre det muligt for børnene
at få oplevelsen af frihed og af selv at kunne træffe beslutninger.
Samtidig var han begyndt at læse om byggelegepladser og tænkte:
Jamen, det er jo dét! Han har for nylig indset, hvor meget han
holder af at arbejde med hænderne og materialer, at gi’ børn værktøj
og bygge sammen med dem, se dem grave og rode med jord.
Kort sagt: en byggelegeplads – det er lige ham: ”Det er meget den
samme filosofi som på en friskole, hvor det handler om at lytte til
børnene og udvise respekt for dem. Det er bare meget mere fysisk
og med en åbenhed overfor omgivelserne”.

Tingene tager fart
Alex’s gode ven og kunstner, Eve S. Mosher, var også interesseret
i byggelegepladser, og da de så en dag satte sig ned og snakkede
om det, blev de klar over, hvor seriøs deres fælles interesse
for sagen var. Det er kun 3-4 måneder siden, men så begyndte
tingene at tage fart. Roger Hart, som er professor i miljøpsykologi
ved City University i New York og børneretsforkæmper sagde ja
til at gå ind i projektet, de fik kontakt til folk fra de fem byggelegepladser,
der i dag er i USA og begyndte at netværke med de
rette mennesker og suge til sig af viden mange steder fra. Alex
blev opfordret til at kontakte Julia Grand Molliere, som leder undervisningsprogrammer
for børn på Brooklyn Children’s Museum
og gerne vil udbygge museets brug af parken. Hun er godt inde i
byggelegepladser, som hun har studeret. Hun og Alex mødtes kort
før hans rejse til København:
“Ved siden af museet ligger Brower Park, og museet vil gerne lave
noget i parken med børn. Så da de hørte om idéen med en byggelegeplads,
blev de ellevilde. Jeg fik kontakt til Phil Hawkins, som
er leder af Friends of Brower Park – en super entusiastisk mand,
som gerne vil ha’ parken til at være det centrale mødested for folk
i nabolaget. Han havde aldrig hørt om byggelegepladser, og jeg
er heller ikke sikker på, at han umiddelbart forstod hele filosofien
bag, men vi faldt godt i hak sammen, og han mente nok, at en
byggelegeplads ville passe godt ind i hans park. Han ser mig som
en frivillig person – en stor ressource – én der vil komme og sætte
noget i gang i parken med områdets børn. Jeg ser parken som et
vidunderligt sted, hvor der er plads til at skabe noget”.

Fra vision til virkelighed
Næste skridt bliver at få politikerne med på idéen og skaffe fondsmidler.
Håbet er at åbne legepladsen til sommer, men som Alex
siger: ”Det kan også blive før eller om et år. Lovene er meget
rigide i USA, så det bliver ikke let. Men det er begyndt at blive
udtalt i USA, at børn behøver mere plads og frihed – og retten til at
træffe egne beslutninger. Børn har behov for udfordringer og for at
møde risici. Alt er blevet så overkontrolleret og striks, og mange –
særligt i Brooklyn – er begyndt at sige, at det er blevet for meget!
Folk synes idéen om en byggelegeplads i parken er féd, nu er den
store udfordring at få realiseret visionen”.
Alex, som kender alt til at starte store eksperimenter op fra sin tid
med friskolen, har lyttet til gode råd om ikke at starte op med at
gøre det for farligt fra starten: ”Vi vil ikke give børnene værktøj
fra dag ét, men starte med at give dem mulighed for at grave i
jorden, blive beskidte og lege med mudder, skovle og brædder
og træ, de kan stable, og så gøre det mere udfordrende hen ad
vejen, udvikle det”.
Målgruppen er børn i alderen 8-12 år, men de overvejer også at
lave et område for yngre børn.
Alex har selv to drenge på 6 og 8 år.

Vi besøgte:
Børnenes årtusindskifte have og Naturlegepladsen
i Valbyparken
Hammelstrupvej 41, 2450 København SV
Kontakt til Naturlegepladsens personale på tlf.: 36 46 74 39
Byggelegepladsen Regnbuen
Avedøre Tværvej 5, 2650 Hvidovre, tlf.: 36 49 11 97
Kontakt: Klaus Nedergaard, klaus.nedergaard@mail.dk
www.123hjemmeside.dk/regnbuen
’Byggeren’
Nyholms alle 49, 2610 Rødovre
Kontakt personalet på byggeren@byggeren.dk, tlf.: 36 37 93 93
www.byggeren.dk
Skrammellegepladsen Emdrup
Keldsøvej 5, 2100 København Ø
Kontakt personalet på skrammel1943@gmail.com,
tlf.: 39 29 09 90
www.skrammellegepladsen.dk

BILLEDTEKST:

Gode ‘Byggervenner’ i front foran fra venstre Amanda, Alex og Helle

Filminstruktør Amanda Rose Wildes kamera
indfanger spørgsmål fra Alex til Skrammellegepladsens
leder Kasper Madsen

FAKTA:
Den 4. december startede Alex en facebookside om projektet:
– We’re so thrilled to announce on our official page that we’re
starting an adventure playground in Brooklyn, NY! Please join
us in celebration and support and let us know if you’re interested
in getting involved in any way!
Følg selv med på siden, som du finder ved at søge på
play:ground
play:ground er en byggelegeplads, som snart kommer til
Brower Park, Brooklyn, NY.
Her skal Brooklyn byggelegepladsen
play:ground ligge.

FAKTA:
Approching the Elephant (USA 2014)
Instruktør: Amanda Rose Wilder
Filmens ‘enfant terrible’.
Foto: Amanda Rose Wilder

Et radikalt eksperiment udvikler sig lynhurtigt både kaotisk
og dramatisk på en lille, amerikansk friskole. Det er nemlig
hele skolen, der er eksperimentet. Her har børn og lærere lige
meget at skulle have sagt i et anti-autoritært forsøg på direkte
demokrati. Anarkiet lurer i hver eneste scene. Men børnene er
kvikke og velartikulerede og har klare holdninger til fællesskabet.
Det samme har de unge og idealistiske lærere. Et enkelt,
uregerligt barn er dog nok til få alt til at vakle. Vil eksperimentet
med de frie rammer lykkes? ‘Det ved vi først om tyve år,’ sukker
en lærer i et kritisk øjeblik. Han viser sig at have sine egne grunde
til at have satset alt på en demokratisk skole, hvor børnene
kan lære, hvad de vil, når – og hvis – de vil. ‘Approaching the
Elephant’ følger det første år på den lille friskole. Hvert billede
summer af en nærmest elektrisk energi, og Amanda Rose Wilders
opmærksomme kamera fanger det hele i vitale og smukke
sort/hvid-billeder. Formatet peger på 1960’ernes amerikanske
tradition, men er mere end en formel hyldest. De første friskoler
blev grundlagt som alternativer til det klassiske (og klasseopdelte)
skolesystem, der uddannede arbejdernes børn til et liv på
fabrikken. Og i en tid, hvor skolen er i krise, er der her lejlighed
til at overveje en helt anden måde at gøre tingene på.
Tekst fra cphdox.dk

“I came home and showed my own two children
all of the photos of the playgrounds and their eyes
grew wide! I cannot wait to have the opportunity
to introduce adventure playgrounds to children in
New York first hand.”
Alexander Khost i mail 6.12.2014