Mødestedet Mimersland


På den nyåbnede bemandede legeplads i Mimersparken på Nørrebro er ønsket at skabe et socialt og
bredtfavnende mødested med trygge rammer, der rummer alt fra fysiske aktiviteter som gamle lege,
hockey og forhindringsbane til rolige aktiviteter som perler, yoga og hjemmebag.
Af Mille Bonde Fotos: Aslak Domsten

“Man kan godt tage drengene
ud af legepladsen…
MEN man kan ikke tage
legepladsen ud af drengene”
siger Løven & Daut alias
Thomas ‘Løven’ Berg (tv.) og Daut Ademi (th.)
som udgør 2/3 af personalet.

Da den bemandede legeplads i Mimersparken slog dørene op for
børn og unge, var det i et område, hvor ’gadens parlament’ var
gældende. Men det var også et område, hvor børn hungrede efter
aktiviteter og voksenkontakt. Da personalet bød velkommen til leg
og sjov, var der derfor mange, der slog til med det samme, og
hurtigt gjorde legepladsen til en fast del af deres hverdag.
Det er første gang i mange år, at der er åbnet en ny bemandet
legeplads, og oven i købet i et udsat byområde. Erfaringer viser
nemlig, at bemandede legepladser i udsatte byområder fungerer
som sociale mødesteder, der skaber et trygt miljø med fokus på
leg, bevægelse og aktiviteter, der bidrager til øget livskvalitet og
sundhed.
I Mimersparken oplever personalet allerede de positive effekter,
da legepladsen ligger i et område, hvor mange børn mangler
ressourcer og aktiveringsmuligheder, og derfor glædeligt deltager
i både højtlæsning og genbrugsprojekter, hvor det handler om at
finde gamle ting, som man kan lave om og bruge, reparere gamle
cykler fra storskrald, så de kan bruges på legepladsen og lave
papmachefigurer og skåle af gamle aviser.
Der følger også udfordringer med, da det tager tid at lære, hvordan
man skal opføre sig, når legepladsen er placeret i et område,
hvor der tidligere har været en helt anden dagsorden. Personalet
er dog hurtigt blevet accepteret, da børnene hungrer efter voksne,
der vil lege og har tid til at snakke. Rundt om fællesbordet i
legepladshuset er der mange snakke om opførsel, kulturer, sprog,
konflikter rundt i verden og ikke mindst, hvem der skal være med
på køkkenholdet. En af de populære aktiviteter er nemlig fredagskøkken.
Her udvælges fire børn på skift til madholdet, og lærer om
sund mad, samarbejde og oprydning.

Et fristed med tydelige rammer
Målet med den bemandede legeplads er at skabe et mødested
med fokus på leg og læring. Personalet har i fællesskab med børnene
døbt legepladsen Mimersland, hvilket symboliserer, at legepladsen
er et fristed, hvor børn og unge har mulighed for at få
deres egen identitet uafhængig af kultur, religion, baggrund og skolen.

Legepladsen ligger i en park med grønne arealer. Visionen er derfor
at give legepladsen en idrætsprofil, med fokus på holdsport,
sundhed, samarbejde og fælles regler. Men behovet for perleplader,
tegning og indendørs aktiviteter er mindst lige så højt, da det
er aktiviteter, der skaber ro, giver børnene selvtillid og et produkt
at være stolt af.
Reglerne i Mimersland har personalet udarbejdet sammen med
børnene, da det er vigtigt, at der er klare retningslinjer på legepladsen,
så børnene ved, hvordan de skal opføre sig. Det er vigtigt,
at børnene hurtigt lærer, at legepladsen er et sted, hvor man
siger hej, passer på hinanden, rydder op og afleverer tingene
tilbage. Reglerne er få, men den alt overskyggende regel er, at
man skal opføre sig ordentligt, og personalet har indført fredagsmøder,
hvor de i fællesskab med børnene evaluerer ugen – godt
som skidt – og kommer med ideer til, hvad de godt kunne tænke
sig i den kommende uge.

Partnerskaber med lokale aktører i nærområdet
Den bemandede legeplads i Mimersparken fungerer som bindeled
i området og har opstartet samarbejde med institutioner om leg
og børneyoga. Den kommende tid kommer der også graffiti- og
teaterworkshops, der skal udfordre de unge. Næste projekt er et
skolepartnerskab, hvor tre lokale skoler afholder deres idrætstimer
på legepladsen og afprøver holdsport, med fokus på samarbejde,
mangfoldighed og variation.
På sigt er målet, at den bemandede legeplads også skal indgå i
en treenighed med Lejerbo og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der
skal samarbejde om behov og brug af parken, frivillige og fælles
arrangementer.
Forældrene er så småt begyndt at komme på legepladsen, da de
er nysgerrige på, hvad det er for et sted, der er kommet i ’baghaven’.
Herigennem prøver personalet at introducere dem og deres
børn for foreningslivet og formidler kontakter. Et par af børnene er
allerede begyndt at gå til spejder, fodbold og teater.
Den bemandede legeplads er stadig i opstartsstadiet, men der er
ingen tvivl om, at potentialet er stort. Personalet er allerede i fuld
gang med at planlægge de kommende aktiviteter, og fremtiden
byder blandt andet på genbrugsprojekter, udeværksted og plantekasser
med grønt og spiseligt.

FAKTA:
Den bemandede legeplads i Mimersparken
Borgmestervangen 51, 2400 København NV
Åbningstider: man – fre: 10:00 – 17:00
Den officielle åbning af legepladsen finder sted lørdag
den 24. januar 2015
Læs mere på facebook, søg på Den bemandede legeplads
i Mimersparken.

Om forfatteren:
Mille Bonde er opgavekoordinator
for de bemandede legepladser. Hun
er uddannet Cand.mag. i Socialvidenskab
& Pædagogik og Uddannelsesstudier
fra Roskilde Universitet.