Designet dobbeltfunktion

Ligesom andre byer rundt om i verden, arbejder Toronto med planer for, hvordan man bedst sikrer
byens udsatte kvarterer mod potentiel vandstandsstigning og oversvømmelser forårsaget af klimaændringer.
Tekst og fotos: Helle Nebelong

Storbyparken Corktown Common i West Don Lands kvarteret i
Toronto åbnede i foråret 2013. Parken er designet af landskabsarkitektfirmaet
Michael Van Valkenburgh Associates, Inc., MVVA,
der har kontor i Brooklyn, New York og i Cambridge. Parken er
anlagt på et tidligere industriområde, som har ligget brak i mange
år og siden er renset op. Det 7,3 hektar (73.000 m2) store rekreative
område er opført delvist som et dige, der beskytter den ekspanderende
storby mod oversvømmelser. Toronto kommune vidste i
lang tid ikke, hvad de skulle stille op med området, som er et af de
mest sårbare i byen i forhold til oversvømmelser pga. nærheden til
floden Don River og den store sø Lake Ontario.
Ny status på kanten af byen
De seneste år er der sket et boom i udviklingen af området, på
trods af bekymringer for, at en naturkatastrofe kan ødelægge det.
Kontorbygninger og boligkomplekser tårner sig op, og området er
valgt til at huse 2015 Pan Am Games.
Den igangværende udvikling har givet området, som ligger på
kanten af byens voksende ’downtown’, ny status. Stedet er dog
fortsat domineret af resterne af dets industrihistorie: jernbanen
mod øst og syd, hvor togene brager forbi, Eastern Avenue og
Queen Street Bridge samt 30 meter høje højspændingsmaster med
luftbårne ledninger.
Den nye byoase har store legeområder, herunder et med vandleg.
Der er udstrakte græsplæner, borde, bænke, barber Que og en
udendørs kamin i en iøjnefaldende stor, åben pavillon, der skyder
sig op i landskabet, har fleksible vægge og kan lejes ud til private
selskaber. Det er en park, som kan rumme mange besøgende.
Usynlig beskyttelse
MVVA’s design kombinerer ny, tilført topografi, varieret beplantning
og forskellige rumindretninger og har skabt en bypark, hvor
infrastruktur og økologi går i ét.

Der er plantet over 700 træer og tusinder af buske og vandplanter,
som tilsammen skaber hjemsted for et mangfoldigt dyreliv. 95
procent af arterne er hjemmehørende i området. Midt i parken er
en stor mose, der opsamler og håndterer det lokale regnvand og
er hjemsted for fugle, frøer, ænder og meget mere.
Men den sejeste af parkens funktioner er den, man ikke kan se.
Indbygget i de vidtstrakte beplantninger er en infrastruktur, som
beskytter de omkringliggende kvarterer mod oversvømmelser.
500-års oversvømmelse
Corktown Common er opdelt i en våd og tør del. Efterhånden som
vandet falder på den tørre side, uanset om det er fra nedbør, oversvømmelser
eller fra vandlegepladsen – opsamles det og ledes
gennem en række underjordiske rør ind i en cisterne. Dette vand
genanvendes derefter til kunstvanding. MVVA forventer, at vandet
bliver genbrugt mellem to og fire gange, før det fordamper. Systemet
har samtidig den fordel, at det letter presset fra mundingen
af Don-floden ved at nedsætte strømmen af vand, der ledes ud i
Lake Ontario.
Arkitekterne siger, at infrastrukturen er robust nok til at beskytte
sårbare områder mod en 500-års oversvømmelse.
Fordi Corktown er udviklet på en flodslette, startede man med at
opbygge områdets naturlige højde over havet. Næsten ni meter
jord blev tilsat. Yderligere seks meter blev bygget ovenpå og har
fået karakter af bakker, legepladser og åbne grønne områder.
Kilder:
www.mvvainc.com
www.wired.com, Liz Stinson: A Gorgeous Park Designed With a
Double Purpose: Flood Protection

Billedtekst:
Et mix af moderne legeredskaber, kampesten,
sandsten, beton og forskellige overflader
blander sig med industri reminiscenser
i baggrunden.

Moseområde med en righoldig og varieret
beplantning. De store sten er med til at
skabe gode levesteder for bl.a. frøer, som
allerede er flyttet ind i området.

Lille mand i et stort landskab bygget
af sten, metal og gummi.

Den himmelstræbende tagkonstruktion på parkens landmark
– en åben pavillon – kan nok begå sig skalamæssigt
i konkurrencen med Torontos skyline i horisonten.

Vandlegepladsen er lukket for vinteren, men farverne på
gummibelægningerne antyder, hvordan her er om sommeren,
når vandet sprøjter op fra dysserne.

Om forfatteren:
Helle Nebelong er landskabsarkitekt
MAA, MDL og Master of Public Management,
MPM. Hun har sit eget firma
Sansehaver.dk og var formand for
Dansk Legeplads Selskab 2004-2014.